Силабуси освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

Вибіркові дисципліни

Силабуси дисциплін Ф-каталогу

Силабуси дисциплін для бакалаврів (спеціальність 053 ПСИХОЛОГІЯ)

Вибіркові освітні компоненти (053 Психологія)

Силабуси освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”