До аспірантури на факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.

Прийом документів

19–23.06.2023 року (09:30–11:30 та 14:00–17:00, корпус 1, кімн. 247).
Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 травня 2023 року шляхом заповнення Google-форми

Вступні випробування

28 серпня – 8 вересня 2023 року

Термін навчання

4 роки

Відділ аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Умови вступу до аспірантури в КПІ ім. Ігоря Сікорського
Документи та посилання щодо вступу до аспірантури
Контактний телефон: +38 (044) 204 93 49
Адреса електронної пошти: aspirantura@kpi.ua
Адреса: м. Київ, Берестейський проспект (Перемоги), 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, каб. 247.
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти PhD НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”
Правила прийому до аспірантури у 2024 р.

Програма вступного іспиту до аспірантури (2024)

Галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”
Спеціальність 053 “Психологія”

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури (2024)

Галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”
Спеціальність 053 “Психологія”

Навчальний план

Освітньо-наукова програма (2022, оновлена)

Освітньо-наукова програма (2022)

Освітньо-наукова програма (2020)