Кафедру психології і педагогіки створено у 1998 р. Фундатором кафедри є кандидат психологічних наук, професор Винославська Олена Василівна.

До складу факультету соціології кафедра увійшла в 2006 р., але варто зазначити, що витоки має з кафедри філософії. Так, у 1989 р. на кафедрі філософії Київського політехнічного інституту була створена секція психології у складі трьох викладачів. У той час на кафедрі працювали: доцент Винославська Олена Василівна – завідувач секції, доцент Карамушка Людмила Миколаївна, асистент Мелащенко Олена Маратівна. Ці викладачі, що стояли біля витоків кафедри, і донині тут плідно працюють. О.В. Винославська є фундатором нашої кафедри, кандидат психологічних наук, доцент, завершує роботу над докторською дисертацією. Л.М. Карамушка – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України. О.М. Мелащенко – кандидат філософських наук, доцент.

У 1992 р. секцію психології було переведено з кафедри філософії на кафедру менеджменту новоствореного факультету менеджменту та маркетингу (ФММ). Підставою реорганізації стало включення до навчальних планів підготовки фахівців економічного профілю циклу психологічних дисциплін. Подальша гуманітаризація освіти в університеті, відкриття нових факультетів і спеціальностей призвели до збільшення педагогічного навантаження з психолого-педагогічних дисциплін майже у десять разів. І на базі секції психології кафедри менеджменту ФММ уже 6 січня 1998 р. створена кафедра психології і педагогіки. Ураховуючи тісні наукові зв’язки кафедри з факультетом соціології, у 2006 р. кафедру психології і педагогіки було переведено на факультет соціології (нині факультет соціології і права). Отже, можна вважати, що кафедра повернулася до своєї Alma mater.

Історія викладання психолого-педагогічних дисциплін в НТУУ “КПІ” бере початок у 70-ті рр. ХХ ст. На факультеті підвищення кваліфікації для викладачів (нарисної геометрії) з усього Радянського Союзу викладали “Основи педагогіки вищої школи”. З 1978 р. цей курс викладала Тамара Ваганівна Девтерова, кандидат педагогічних наук (1980), доцент (1985). У той час було сформовано 2 потоки викладачів (нарисної геометрії та технічних дисциплін), які підвищували свою кваліфікацію і в площині педагогіки вищої школи.