Кафедра психології і педагогіки здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 053 “Психологія”.
Виконується освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти.
Галузь знань:05 Соціальні та поведінкові науки (Стандарт вищої освіти НТУУ “КПІ” додається)
Спеціальність: 053 Психологія
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” (2014 року), доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Основні строки
Прийом документів – з 25 серпня 2019 року по 31 серпня 2019 року, з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00 (корпус 1, кабінет 247);
Вступні випробування – з 01.09.2019 року по 12.09.2019 року.
Оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 15 вересня 2019 року.
Строк навчання – чотири роки.

Навчальний план

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD)

Умови прийому до аспірантури

Відділ аспірантури та докторантури НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»