1. З метою покращення освітнього процесу та його відповідності потребам суспільства та науки кафедра психології і педагогіки ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить модернізацію та оновлення освітньо-наукової програми  підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 “Психологія”. Прохання до усіх стейкхолдерів, а саме академічного персоналу, роботодавців та здобувачів вищої освіти надсилати свої зауваження та пропозиції до проєкту освітньо-наукової програми  (завантажити  ОНП 053 Психологія) на електронну адресу:  kpip.kpi@gmail.com

2. Кафедра психології і педагогіки ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського пропонує долучитися до обговорення освітньо-професійної програми  підготовки “Бакалаврів” зі спеціальності 053 “Психологія”.

Прохання до усіх стейкхолдерів, а саме академічного персоналу, роботодавців та здобувачів вищої освіти надсилати свої зауваження та пропозиції до проєкту освітньо-професійної програми “Прикладна психологія”  (завантажити програму ” Прикладна психологія”) на електронну адресу:  kpip.kpi@gmail.com

foto

3. З метою покращення освітнього процесу та його відповідності потребам суспільства та науки кафедра психології і педагогіки ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить модернізацію та оновлення освітньо-наукової програми  підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 “Психологія”. Прохання до усіх стейкхолдерів, а саме академічного персоналу, роботодавців та здобувачів вищої освіти надсилати свої зауваження та пропозиції до проєкту освітньо-наукової програми  (завантажити програму) на електронну адресу:  kpip.kpi@gmail.com в період з 02.11.2021  по 04.12.2021