Про індексування Google Scholar викладачів кафедри

Про індексування Google Scholar викладачів кафедри
Згідно бази даних Telef із показниками публікаційної активності науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського - викладачі кафедри психології і педагогіки представлені наступним чином: