Кафедра психології і педагогіки здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 053 “Психологія”.
Виконується освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти.
Галузь знань:05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” (2014 року), доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти.