Нормативні освітні компоненти

Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності:

Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника:

Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями

Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей

Вибіркові освітні компоненти

Силабуси дисциплін для PhD (Ф-каталог)

Силабуси дисциплін для PhD (ЗУ-каталог)