Навчально-методичні матеріали

1. Перелік навчальних дисциплін для вибору студентами інститутів, факультетів на 2016-2017 н.р.

2. Розклад занять викладачів кафедри на ІI семестр 2016-2017 н.р.

3. Графік консультацій викладачів кафедри на ІI семестр 2016-2017 н.р.

4. Розклад занять на факультеті соціології і права на ІI семестр 2016-2017 н.р.

5. Рекомендована тематика рефератів з дисципліни «Педагогіка вищої школи»

6. Зразок титульної сторінки для реферата з дисципліни «Педагогіка вищої школи»

7. Методичні рекомендації для виконання домашніх контрольних робіт з дисципліни «Психологія»

8. Зошит для виконання домашніх контрольних робіт з дисципліни “Психологія”

9. Методичні матеріали з дисципліни «Психологія безпеки»

10. Методичні рекомендації з дисципліни «Психологія конфлікту»

11. Методичні рекомендації до дисципліни “Основи педагогіки” для студентів факультету соціології і права напряму підготовки 6.030101 “Соціологія”

12. Методичні рекомендації до дисципліни «Основи педагогіки» для магістрів Інституту прикладного системного аналізу денної форми навчання 

13. Методичні рекомендації з дисципліни «Педагогіка» для студентів факультету біомедичної інженерії денної форми навчання

14. Презентація на тему “Відчуття”

15. Презентація на тему “Сприймання”

16. Презентація на тему “Ілюзії сприймання”

17. Презентація на тему “Акцентуація характеру”

18. Нові вимоги щодо оформлення списку літератури

19. Презентація на тему “Пам’ять”