ПРО ОБРАННЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА КАФЕДРИ

ПРО ОБРАННЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА КАФЕДРИ
22 вересня 2016 року на засіданні кафедри було обрано наукового керівника кафедри – ЛОЖКІНА ГЕОРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА доктора психологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України. Рішення було прийнято одноголосно у відповідності до Положення про кафедру психології і педагогіки ФСП НТУУ «КПІ», п. 4.7 «Положення про наукового керівника підрозділу (інституту, факультету, кафедри)».

Анонс конференцій

Анонс конференцій
На базі Запорізького національного університету 26-27 жовтня 2016 року відбудеться ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технології роботи психолога в організації», співорганізаторами якої виступаютьІнститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Запрошуємо студентів, аспірантів, молодих вчених та всіх, кого цікавлять проблеми сучасної