Кафедра психології і педагогіки проводить наукові заходи та бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях з метою висвітлення актуальної психолого-педагогічної проблематики

2022-2023

 • Науково-практичний семінар кафедри психології тапедагогіки у форматі  круглого столу «Психологія вчинку», 5 листопада 2022 р., м. Київ

2021-2022

 • ХI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: трансформація публічного управління у постковідному світі», 8-19 листопада 2021 р., м.Київ
 • Науково-практичний семінар форматі круглого столу  на тему: «Нерівноважні психічні стани в умовах невизначеності», 30 березня 2022 р., м. Київ
 • Науково-практичний семінар у форматі круглого столу «Соціально-психологічні засоби протидії збройної агресії проти України», 27 квітня 2022 р., м. Київ
 • V Міжнародна науково-практична конференція “Психологія: від теорії до практики: Інноваційні технології в роботі практичного психолога”, 31 травня 2022 р., м. Суми
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна практика, набутий досвід», 27-28 січня 2021 р., м. Рівне
 • Всеукраїнська науково-теоретична інтернет-конференція “Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності людини в сучасному суспільстві”,  24 листопада 2021 р., м. Миколаїв
 • X Міжнародна науково-практична конференція «Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем», 9–10 червня 2022 р., м. Київ

2020-2021

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісні та ситуативні детермінанти здоровʼя»,18 листопада 2020 р., м.Вінниця
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети сучасної науки», 30-31 грудня 2020 р., м. Київ
 • Міжнародна науково-практична конференція «Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості», 11–12 грудня 2020 р., м. Запоріжжя
 • Міжнародна науково-практична конференція “Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі”, 2–3 квітня 2021 р., м. Київ
 • XIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин», 23 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми особистісних ресурсів у навчальній та професійній діяльності», 27-28 травня 2021 р.,м. Харків
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта і історія, проблеми, перспективи», 23 жовтня 2020, м. Ніжин
 • ХХІ Міжнародна науково-практичнаконференція “Шляхи духовного розвитку людини і суспільства”, 29-30 травня 2021 р.,м. Київ
 • Науковий семінар кафедри психології та педагогіки на тему «Психологічний потенціал особистості», 1 квітня 2021 р., м. Київ
 • Круглий стіл, присвячений 25-ій річниці Конституції України, 19 травня 2021 р., м. Київ

2019-2020

 • Науковий семінар кафедри психології та педагогіки на тему: «Психологія впливу»
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта і історія, проблеми, перспективи», 17 жовтня 2019р., м. Ніжин
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісні та ситуативні детермінанти здоровʼя», 22 листопада 2019 р., м. Вінниця

2018-2019

 • Науковий семінар кафедри психології та педагогіки на тему «Психологія життєстійкості особистості»
 • Міжнародна конференція «Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання», 30 листопада 2018 р., м. Чернігів
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Координати розвитку психології здоров’я: реалії та перспективи» 22-23листопада 2018 р., м. Вінниця
 • VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 24 травня 2019 р., м. Київ
 • ІІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери»,  25 квітня 2019 р., м. Умань

2017-2018

 • Круглий стіл кафедри психології та педагогіки «Психологічна ціна нових віртуальних технологій»
 • Науковий семінар кафедри психології та педагогіки за темою «Психолого-педагогічне забезпечення розвитку лідерських якостей майбутніх фахівців».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» 16-17 травня 2018 року, м. Полтава
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки» 23-24 листопада 2017 р., м. Бердянськ
 • Всеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практична конференція 5-6 жовтня 2017 року, м. Херсон
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток», м. Рівне, 22 березня 2017 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» м.Київ, 26 травня 2017 р.