Наукова співпраця кафедри

УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Кафедра психології і педагогіки НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” співпрацює з вищими навчальними закладами України:
– Національний університет „Львівська політехніка” – кафедра інженерно-педагогічної підготовки;
– Рівненський державний гуманітарний університет – кафедра загальної психології та психодіагностики;
– Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя – кафедра психології у виробничій сфері;
– Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету – кафедра педагогіки;
– Білоцерківський державний аграрний університет – кафедра педагогіки і психології та ін.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними установами Академії педагогічних наук України:
– Інститут психології ім. Г.С. Костюка – лабораторія когнітивної психології, лабораторія методології та теорії психології, лабораторія організаційної психології, лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання;
– Інститут вищої освіти – відділ теорії і методології природничої та інженерної освіти.

Довготривалою і тісною є співпраця нашого колективу з Українським інститутом інформаційних технологій в освіті. Підтримуються робочі стосунки з Українською Асоціацією організаційної психології та психології праці, Українською Асоціацією розвитку менеджменту бізнес-освіти, Комітетом з етики та гуманітарної експертизи.

Партнерами кафедри з міжнародної наукової співпраці є:
– Каунаський Технічний Університет (гуманітарна кафедра) – Литва, м. Каунас;
– Вроцлавський Технічний Університет (кафедра гуманітарних та соціальних наук) – Польша, м. Вроцлав.