PhD Інкубатор

PhD Інкубатор
Шановні аспіранти, 21.10.2020 о 10:00 на кафедрі психології і педагогіки ФСП, корпус 7, ауд. 117а відбудеться робота відкритої групи «PhD Інкубатор» під головуванням наукового керівника кафедри Ложкіна Г. В.

07 жовтня 2020 року о 12.00 відбулася попередня експертиза дисертаційної роботи Боковець Ольги Ігорівни на тему «Соціально-психологічні умови розвитку інноваційного потенціалу студентів закладу вищої технічної освіти» на здобуття ступеня доктора філософії із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія».

07 жовтня 2020 року о 12.00 відбулася попередня експертиза дисертаційної роботи Боковець Ольги Ігорівни на тему «Соціально-психологічні умови розвитку інноваційного потенціалу студентів закладу вищої технічної освіти» на здобуття ступеня доктора філософії із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія».
Науковий  керівник: д. психол. н., проф., Волянюк Н.Ю. Рецензенти: д. психол. н., проф., Ложкін Г.В.; д. е. н., проф., Войтко С.В. Головуючим на засіданні був д. психол. н., проф., Ложкін Г.В. Ольга Ігорівна у своєму виступі обґрунтувала актуальність теми, мету та завдання дисертаційної роботи, розкрила наукову новизну, теоретичне й практичне значення виконаного дослідження, виклала основні положення та висновки дисертації.👆 Боковець О.І. від...