Комплекс навчально-методичного забезпечення (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”):

 1. Психологія безпеки
 2. Соціальна психологія (ІПСА)
 3. Соціальна психологія
 4. Юридична психологія
 5. Інженерна психологія (заочна форма навчання)
 6. Основи педагогіки
 7. Економічна психологія
 8. Когнітивна психологія
 9. Педагогіка
 10. Психологія конфлікту
 11. Психологія лідерства та професійної успішності
 12. Психологічні основи ергономіки і дизайну
 13. Методичні рекомендації для здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія “СОЦІАЛЬНА  ПСИХОЛОГІЯ. КУРСОВА РОБОТА”
 14. Теми курсових робіт (053 Психологія, ІІ курс)

Комплекс навчально-методичного забезпечення (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”)

 1. Методика викладання у вищій школі
 2. Педагогіка (змішана технологія навчання)
 3. Педагогічна майстерність
 4. Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
 5. Педагогіка вищої школи (денна)
 6. Педагогіка вищої школи (заочна)
 7. Інженерна педагогіка (змішана технологія навчання)
 8. Інженерна педагогіка (заочна)