Комплекс навчально-методичного забезпечення (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”):

  1. Психологія безпеки
  2. Соціальна психологія (ІПСА)
  3. Соціальна психологія
  4. Юридична психологія
  5. Інженерна психологія (заочна форма навчання)

Комплекс навчально-методичного забезпечення (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”)

  1. Методика викладання у вищій школі
  2. Педагогіка
  3. Педагогічна майстерність
  4. Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі