На кафедрі виконується бюджетна науково-дослідна тема 0121U108243Розвиток психологічного потенціалу особистості майбутніх фахівців в умовах технічного університету

Реєстраційна картка НДДКР

В рамках цієї теми співробітниками кафедри, аспірантами і здобувачами здійснюються наукові дослідження за такими напрямками:

– формування психологічної культури і професійної етики викладачів технічного університету;
– інтеграція інформаційних і педагогічних технологій у просторі вищої освіти;
– проблеми інженерної, організаційної, економічної психології;
– проблеми психології безпеки особистості;
– психологія лідерства майбутніх інженерів;
– психологія здоров’я і спорту;
– психологічний супровід професійного становлення фахівців технічного профілю.

Науково-дослідна тема кафедри  2016- 2020 рр. № 0115U007213 “Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку людино-центричних компетенцій майбутніх фахівців в умовах технічного університету ” Облікова картка НДДКР

За результатами досліджень, за останні 5 років, опубліковано більше 10 монографій і навчальних посібників, більше 300 наукових статей у вітчизняних і закордонних виданнях (див. сторінки викладачів).