На кафедрі психології і педагогіки дисципліни викладаються за двома блоками – педагогічним та психологічним.

До педагогічного блоку відносяться такі дисципліни:
1. «Методика викладання у вищій школі».
2. «Педагогіка вищої школи».
3. «Педагогіка».
4. «Педагогічна майстерність та основи педагогіки».

Психологічний блок складається з наступних дисциплін:
1. «Соціальна психологія».
2. «Психологія безпеки».
3. «Психологія конфлікту».
4. «Психологія».
5. «Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі».
6. «Економічна психологія».
7. «Психологія здоров’я та здорового способу життя».
8. «Юридична психологія».
9. «Загальна психологія».