Результати перевірки наукової складової ОП доктор філософії науковим школам, напрямам наукової діяльності кафедр та наукових керівників аспірантів

Відповідність наукової діяльності аспірантів напрямові досліджень наукових керівників

Аспіранти та здобувачі кафедри можуть обрати такі теми дисертаційних досліджень:

 1. Тригери актуалізації творчого потенціалу особистості (науковий керівник – д.психол.н., професор  Георгій Володимирович Ложкін).
 2. Психологічні регулятори (фактори) суб’єктивного неблагополуччя (науковий керівник – д.психол.н., професор  Георгій Володимирович Ложкін)
 3. Соціально-психологічні умови розвитку професійної стійкості суб’єкта діяльності (науковий керівник – д.психол.н., професор  Георгій Володимирович Ложкін)
 4. Інтерес як фактор успішності професійної діяльності суб’єкта (науковий керівник – д.психол.н., професор  Георгій Володимирович Ложкін)
 5. Психологічні умови професійного довголіття фахівця (науковий керівник – д.психол.н., професор  Георгій Володимирович Ложкін)
 6. Психологічна безпека майбутнього фахівця технічного профілю (науковий керівник д. психол. н., проф. Наталія Юріївна Волянюк)
 7. Психологічні умови розвитку лідерського потенціалу майбутнього фахівця технічного профілю (науковий керівник д. психол. н., проф. Наталія Юріївна Волянюк)
 8. Предиктори інформаційно-психологічної невразливості особистості майбутнього фахівця технічного профілю (науковий керівник д. психол. н., проф. Наталія Юріївна Волянюк).
 9. Формування управлінських якостей у майбутніх менеджерів (науковий керівник д. психол. н., проф. Наталія Юріївна Волянюк)
 10. Психологічні умови формування суб’єкта економічних відносин (науковий керівник – к.психол.н., доцент Марія Олександрівна Кононець)
 11. Психологічні особливості деструктивнго лідерства в організаціях (науковий керівник – к.психол.н., доцент Марія Олександрівна Кононець)
 12. Психологічні особливості прояву довіри у період ранньої юності (науковий керівник – к.психол.н., доцент Ірина Олександрівна Блохіна)
 13. Психологічні чинники розвитку відповідальності студентської молоді (науковий керівник – к.психол.н., доцент Ірина Олександрівна Блохіна)
 14. Психологічні умови розвитку емоційного інтелекту у період ранньої юності (науковий керівник – к.психол.н., доцент Ірина Олександрівна Блохіна)
 15. Психологічні особливості розвитку тривожних станів у період війни (науковий керівник – к.психол.н., доцент Ірина Олександрівна Блохіна)
 16. Психологічні чинники розвитку стресостійкості у сучасної молоді (науковий керівник – к.психол.н., доцент Ірина Олександрівна Блохіна).
 17. Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери особистості студентської молоді (науковий керівник канд. психол. н., Ольга Володимирівна Москаленко).
 18. Трансформація ціннісно-смислової сфери особистості як наслідок пережитих воєнних дій (науковий керівник – канд. психол. н. Ольга Володимирівна Москаленко).
 19. Комунікативна компетентність особистості в управлінській діяльності (науковий керівник – канд. психол. н. Ольга Володимирівна Москаленко)