1 Семестр 2023/2024 н. р.

ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР”

 1. Інформаційна картка дисципліни “Психологія”
 2. Інформаційна картка дисципліни “Соціальна психологія”
 3. Інформаційна картка дисципліни “Психологія конфлікту”
 4. Інформаційна картка дисципліни “Економічна психологія”
 5. Інформаційна картка дисципліни “Психологія управлінської взаємодії” (3 курс ФСП)
 6. Інформаційна картка дисципліни “Педагогіка” (4 курс ФМФ)
 7. Інформаційна картка дисципліни “Психологія” (заочна)

ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР” (спеціальність 053 ПСИХОЛОГІЯ)

 1. Вступ до психології
 2. Вікова та педагогічна психологія
 3. Анатомія і еволюція нервової системи
 4. Загальна психологія з практикумом
 5. Психологія особистості
 6. Соціальна психологія
 7. Військова психологія
 8. Психологія спорту

ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МАГІСТР”

 1. Інформаційна картка дисципліни “Педагогіка вищої школи”
 2. Інформаційна картка дисципліни “Інженерна педагогіка”
 3. Інформаційна картка дисципліни “Педагогічна майстерність”

ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ “PhD”

 1. Інформаційна картка дисципліни “Актуальні проблеми педагогіки вищої школи”
 2. Інформаційна картка дисципліни “Актуальні проблеми педагогіки вищої школи” (вечірня)
 3. Інформаційна картка дисципліни “Організація науково-інноваційної діяльності”
 4. Інформаційна картка дисципліни “Теоретичні  і методологічні проблеми психології”
 5. Інформаційна картка дисципліни “Психологія соціальних явищ”