2 Семестр 2023/2024 н. р.

ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР”

 1. Інформаційна картка дисципліни “Психологія”
 2. Інформаційна картка дисципліни “Соціальна психологія”
 3. Інформаційна картка дисципліни “Психологія конфлікту”
 4. Інформаційна картка дисципліни “Економічна психологія”
 5. Інформаційна картка дисципліни “Психологія конфлікту” (заочна)

ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР” (спеціальність 053 ПСИХОЛОГІЯ)

 1. Загальна психологія з практикумом (Ч.2.)
 2. Історія психології
 3. Методологія і методи психологічних досліджень
 4. Психологія конфлікту
 5. Крос-культурна психологія
 6. Основи психодіагностики
 7. Експериментальна психологія
 8. Гендерна психологія
 9. Диференційна психологія
 10. Психологія в системах “людина-техніка”
 11. Експериментальна психологія (заочна)

ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МАГІСТР”

 1. Інформаційна картка дисципліни “Педагогіка вищої школи”

ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ “PhD”

 1. Інформаційна картка дисципліни “Актуальні проблеми педагогіки вищої школи”
 2. Інформаційна картка дисципліни “Психологічний стрес: розвиток і подолання”
 3. Інформаційна картка дисципліни “Психологія життєвого середовища”
 4. Інформаційна картка дисципліни “Організація науково-інноваційної діяльності”
 5. Інформаційна картка дисципліни “Теоретичні  і методологічні проблеми психології”
 6. Інформаційна картка дисципліни “Психологія соціальних явищ”