IMG_5317

Оніпко Зоряна Сергіївна
викладач кафедри психології і педагогіки.
Кандидат політичних  наук.

e-mail: zoriana.onipko@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9731-4847
Дисципліни, що викладає:
“Педагогіка вищої школи”, “Інженерна педагогіка”, «Психологія», «Психологія конфлікту», «Соціальна психологія», “Social Psychology”.
Наукові інтереси:
Політична психологія та конфліктологія, психологія конфлікту, політологія. Автор більше 10 публікацій

Наукова діяльність

Публікації