НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК затверджено Методичною радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО», протокол № 8 від 9.04.2020 р.

IMG_0736