Доцентом кафедри Кононець Марією підготовлено навчальний посібник “Психологія лідерства”

Доцентом кафедри Кононець Марією підготовлено навчальний посібник “Психологія лідерства”
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК затверджено Методичною радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО», протокол № 8 від 9.04.2020 р. ...