Вітаємо Георгія Володимировича з успішним захистом дисертації ще одного учня та бажаємо подальших творчих успіхів.

Вітаємо Георгія Володимировича з успішним захистом дисертації ще одного учня та бажаємо подальших творчих успіхів.
15.05.2019 в Інституті психології імені Г. С. Костюка Є. В. Позднишев захистив докторську дисертацію на тему «Соціально-психологічні основи формування іміджу суб’єктів спортивної діяльності». Науковий консультант – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор психологічних наук, професор Ложкін Г. В. На знімку (зліва направо) професор Ложкін Г. В., Олімпійський чемпіон, чемпіон світу Олександр Усик, дисертант Є. В. Позднишев після засідання Вчено...