Представниками професорсько-викладацького складу кафедри психології і педагогіки прочитано перші лекції на актуальні теми:
«Суб’єктивні та об’єктивні фактори ефективного управління» – доктор психологічних наук, професор Н.Ю. Волянюк.
«Психологічний потенціал керівника та його реалізація в управлінській взаємодії» – доктор психологічних наук, професор Г.В. Ложкін.