Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені, запрошуємо Вас взяти участь у XX Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених«ДНІ НАУКИ ФСП: «ЛЮДИНА У ВИМІРАХ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ», яка відбудеться 20-21 квітня 2017 р. Інформаційний лист ДНІВ НАУКИ ФСП 2017

Круглий стіл: «Психологія зрілості»
(Кононець М. О., к.психол.н., доц.)
контактні дані: olgets@ukr.net, секретар – ст. викл. Москаленко О. В. – (050)-700-20-20