У рамках днів науки ФСП 2017 на кафедрі психології і педагогіки передбачений науково-методичний семінар у форматі круглого столу за темою «Психологія зрілості». Відповідальна особа к. психол .н., доцент Кононець Марія Олександрівна.
Тематика виступів учасників круглого столу:
1.Волянюк Н.Ю. «Надмірність і компенсація як значущі психологічні механізми зрілої особистості».
2.Ложкін Г.В. «Професійна зрілість суб’єкта діяльності».
3.Винославська О.В. «Динаміка інтенсивні творчої активності в процесі становлення професійної зрілості викладача».
4.Рудницька (Гуцол) С.Ю. «Психологічна зрілість як факультативна складова розвитку особистості».
5.Блохіна І.О. «Критерії соціально-психологічної зрілості особистості»
6.Бреусенко-Кузнєцов О.А. «Казкотерапевтичний аналог становлення особистісної зрілості».
7.Кононець М.О. «Психологічні особливості економічної зрілості особистості».
8.Пузирьов Є.В. «Педагогічна культура як інтегральний показник психологічної зрілості майбутньоговикладача інженерного ВНЗ».
9.Москаленко О.В. «Психологічна зрілість як результат самореалізації особистості».
10.Апішева А.Ш. «Проблема визначення «зрілості» як особистісної характеристики».
11.Ковальова С.Б. «Дорослість як модус зрілості».
12.Боковець О. І. «Ціннісні орієнтації як системоутворюючий фактор зрілої особистості».
13.Галунзовський І.С. «Здатність до самопроектування як складова психологічної зрілості особистості».
14.Ясенова А. А. «Конфліктність особистості з різними рівнями зрілості».