В рамках науково-дослідної роботи кафедри «Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку людино-центричних компетенцій майбутніх фахівців в умовах технічного університету» (державний реєстраційний номер 0115U0072132) затверджено теми дисертаційних робіт аспірантів:
1. Боковець Ольги Ігорівни – «Психологічні умови розвитку інноваційного потенціалу студентів вищого технічного навчального закладу» (науковий керівник: професор, д. психол. н. Волянюк Н.Ю.).
2. Галунзовського Іллі Сергійовича – «Психологічні особливості самопроектування особистості в ігровому комп’ютерному дискурсі» (науковий керівник: доцент, д. психол. н. Гуцол С.Ю.).
3. Ясенової Анастасії Андріївни – «Психологічні особливості безпеки студентів університету у міжособистісних конфліктах» (науковий керівник: професор, д. психол. н. Ложкін Г.В.).