Про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів

Про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів
В рамках науково-дослідної роботи кафедри «Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку людино-центричних компетенцій майбутніх фахівців в умовах технічного університету» (державний реєстраційний номер 0115U0072132) затверджено теми дисертаційних робіт аспірантів: 1. Боковець Ольги Ігорівни - «Психологічні умови розвитку інноваційного потенціалу студентів вищого технічного навчального закладу» (науковий керівник: професор, д. психол. н.