Тези доповідей:

  1. Теорія і практика актуальних наукових досліджень. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Дніпро, 28-29 лютого 2020 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. – Ч. 2. – 182 с. ISBN 978-966-992-036-2
  2. Соціально-психологічні технології розвитку особистості : Зб. наук. праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Херсон, 14 травня 2020 р.) / ред. колегія: А. М. Яцюк, Н. О. Олейник, В. В. Мойсеєнко та ін. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2020. – 432 с.