forking-road

Головною характеристикою нової повсякденності є високий рівень невизначеності, а відтак особистості потрібні додаткові внутрішні сили для подолання різноманітних труднощів і проблем. Більшість людей, за даними зарубіжних авторів відчувають страхи перед незвіданим, неясним, новим, лише небагатьом – це може навіть приносити задоволення. Толерантність до невизначеності є властивістю особистості, яка дозволяє їй витримувати кризові прояви, пов’язані з невизначеністю смислових підвалин власного буття, що виникають під час переходу до нової ідентичності. Інтолерантна до невизначеності особистість схильна сприймати незвичні та складні ситуації швидше як загрозливі, аніж такі, що дають нові можливості, збільшують її досвід, допомагають особистісному зростанню.
З метою визначення індивідуального рівня толерантності до невизначеності Ви можете скористатися методикою, розробленою американським психологом С.Баднером.
В цілому для толерантної до невизначеності особистості характерними є: потяг до невизначених ситуацій; почуття комфорту у момент перебування у невизначеній ситуації; сприймання невизначених ситуацій як бажаних; здатність розмірковувати над проблемою, навіть якщо є невідомими усі фактори та можливі наслідки прийняття рішення; здатність приймати конфлікт та напруження, що виникають у невизначених ситуаціях; здатність опиратись відсутності зв’язку та логіки у інформації що надходить; здатність приймати невідоме; здатність сприймати нові, незнайомі та ризиковані ситуації як стимулюючи; готовність пристосуватись до невизначеної ситуації чи ідеї.
Для інтолерантної особистості характерним є: сприйняття невизначеної ситуацій як джерела загрози; тенденція до винесення полярних суджень по типу «чорне-біле»; намагання приймати поспішні рішення, часто без урахування справжнього стану справ; потяг до очевидного та безумовного прийняття чи відторгнення у відносинах з іншими людьми; нездатність до мислення у категоріях ймовірностей та намагання уникати непрозорого та неконкретного; схильність реагувати занепокоєнням на незрозумілі ситуації; потреба у категоризації; неможливість припустити наявність позитивних та негативних характеристик всередині одного об’єкту; дихотомічність сприймання; нездатність сприймати суперечливі, та такі, що швидко змінюються стимули; пошук безпеки та намагання уникнути невизначеності; надання переваги знайомому, відторгнення усього незвичного.

Текст опитувальника подається мовою оригіналу. Скачати тут

Швидку та зручну обробку результатів знайдеш тут