mockalenko

Доцент кафедри психології і педагогіки
Кандидат психологічних наук

ORCID: 0000-0001-6191-2490

Resercher ID: І-2527-2017

Дисципліни, що викладає:
“Соціальна психологія”, “Психологія”, “Психологія конфлікту”, “Психологія управлінської взаємодії”, “Педагогічна майстерність ”.
Наукові інтереси:
Психологія особистості, ціннісно-смислова сфера особистості, вікова психологія. Автор понад 40 публікацій, останні з яких

Особиста сторінка