IMG_20231107_235402_459

Викладач кафедри психології та педагогіки ФСП, «НТУУ КПІ».
e-mail: gavaza.lesya@gmail.com
ORCID: 0009-0009-2386-0090
Дисципліни, що викладає:
«Психологія», «Психологія конфлікту», «Соціальна психологія», «Економічна психологія»
Наукові інтереси: соціальна поведінка.