IMG_8461 (1) 1

Викладач кафедри психології та педагогіки ФСП, НТУУ “КПІ  ім Ігоря Сікорського”.
ORCID iD https://orcid.org/0009-0006-7421-8119
e-mail: pecherskmountainw@gmail.com

Дисципліни, що викладає:
«Психологія», «Психологія конфлікту», «Соціальна психологія», «Анатомія і еволюція нервової системи»

Наукові інтереси: психологія особистості, соціальна психологія