1.Психологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів усіх напрямків підготовки денної та заочної форм навчання. // Укл.: Апішева А.Ш., Блохіна І.О., Гущина Т.Ю. – К.: НТУУ “КПІ” – Електр. навч. вид. НМУ № Е 13/14-105, 2014. – 28 с.
2.Психологія. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи для студентів усіх напрямків підготовки денної та заочної форм навчання. // Укл.: Апішева А.Ш., Блохіна І.О., Винославська О.В., Гуцол С.Ю., Федченко В. О. – К.: НТУУ “КПІ” – Електр. навч. вид. НМУ № Е 13/14-104, 2014. – 52 с.
3.Психологія. Зошит для виконання домашньої контрольної роботи для студентів усіх напрямків підготовки денної та заочної форм навчання. // Укл.: Апішева А.Ш., Блохіна І.О., Гущина Т.Ю. – К.: НТУУ “КПІ” – Електр. навч. вид. НМУ № Е 13/14-106, 2014. – 28 с.