Науковий  керівник: д. психол. н., проф., Волянюк Н.Ю.
Рецензенти: д. психол. н., проф., Ложкін Г.В.; д. е. н., проф., Войтко С.В.
Головуючим на засіданні був д. психол. н., проф., Ложкін Г.В.
Ольга Ігорівна у своєму виступі обґрунтувала актуальність теми, мету та завдання дисертаційної роботи, розкрила наукову новизну, теоретичне й практичне значення виконаного дослідження, виклала основні положення та висновки дисертації.👆
Боковець О.І. відповіла на поставлені запитання, щодо змісту та наукової новизни дисертаційної роботи, власних публікацій у фахових виданнях, практичного значення одержаних результатів наукового дослідження та його документального підтвердження.
На запитання к. психол. наук, проф. Винославської О.В., к. психол. наук, доц. Блохіної І.О., к. психол. наук, доц. Кононець М.О., аспіранта Рибальченка О.М. дала обґрунтовані та чіткі відповіді. Із позитивною оцінкою дисертаційної роботи Ольги Ігорівни виступили рецензенти: д. психол. н., проф., Ложкін Г.В.; д. е. н., проф., Войтко С.В.
Колектив кафедри психології і педагогіки щиро вітає Ольгу Ігорівну Боковець із успішним проходженням процедури попередньої експертизи та бажає міцного здоровʼя, творчої наснаги й успішного захисту дисертаційної роботи.📕📖💐