Згідно бази даних Telef із показниками публікаційної активності науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського – викладачі кафедри психології і педагогіки представлені наступним чином:

google-scholar