22 вересня 2016 року на засіданні кафедри було обрано наукового керівника кафедри – ЛОЖКІНА ГЕОРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА доктора психологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України. Рішення було прийнято одноголосно у відповідності до Положення про кафедру психології і педагогіки ФСП НТУУ «КПІ», п. 4.7 «Положення про наукового керівника підрозділу (інституту, факультету, кафедри)».