У рамках днів науки ФСП 2016 на кафедрі психології і педагогіки передбачений науково-методичний семінар у форматі круглого столу за темою «Психологія довіри». Відповідальна особа к. психол .н., доцент Кононець Марія Олександрівна.

Тематика виступів учасників круглого столу:
1.Блохіна І.О. – «Умови виникнення довірливих стосунків в міжособистісній взаємодії».

2.Бреусенко-Кузнецов А.А. – «Феномены доверия и веры в контексте проблематики психологии религии».

3.Волянюк Н.Ю. – «Проблема спiввiдношення безпеки особистостi та довiри».

4.Винославська О.В. – «Довіра як чинник етичних взаємовідносин».

5.Гуцол.С.Ю. – «Довіра як екзистенціальний ресурс особистості».

6.Кононець М.О. – «Особливості ментальних репрезентацій студентів щодо виявлення довіри до інших людей».

7.Ложкін Г.В. – «Компоненти довiри у мiжособистiсному спiлкуваннi».

8.Мейтарчан С.Ю. – «Довіра в організації і професійна мотивація».

9.Москаленко О.В. – «Психологічний феномен самодовіри».

10.Чукавіна Т.Е. – «Зовнішній вигляд як критерій довіри до особистості».