Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені, запрошуємо Вас взяти участь у XIX Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «ДНІ НАУКИ ФСП: «ГОРИЗОНТИ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ШЛЯХУ ДО ПОДОЛАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ СЬОГОДЕННЯ» присвячена 25-річчю незалежності України 20-21 квітня 2016 р. Інформаційний лист Днів науки ФСП 2016

Секція №4 Психологія та педагогіка: “Міжособистісна довіра як ціннісний орієнтир в кризових умовах сьогодення” (Пузирьов Є.В., к.пед.н., доц., Мелащенко О.М., к.філософ.н., доцент) контактні дані: rpiwa123@ukr.net, секретар – Залеська Р.О. – (063) 133-55-17