Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі».

  1. Дорошенко Лариса, факультет інформатики та обчислювальної техніки. Сучасна етична культура як фактор реалізації професійного потенціалу майбутнього ІТ-фахівця. Науковий керівник: д. психол. н. Волянюк Н.Ю.
  2. Ліпова Інна, факультет біотехнології та біотехніки. Почуття міри у педагогічних відносинах в еру нової етики. Науковий керівник: д. психол. н. Волянюк Н.Ю.
  3. Стеценко Наталія, ФБТ, кафедра промислової біотехнології.Біоетика, як поле інноваційної діяльності педагога. Науковий керівник: д. психол. н. Волянюк Н.Ю.
  4. Ладановська Д.О., факультет біотехнології і біотехніки. Проблематика естетики буття людини у культурі. Науковий керівник: д. психол. н. Волянюк Н.Ю.
  5. Гондовська А. С., інженерно-хімічний факультет. Вплив стилю спілкування викладача зі студентом на ефективність праці. Науковий керівник: д. психол. н. Волянюк Н.Ю.
  6. Гончаренко Олександр, факультет інформаційної та обчислювальної техніки. Педагогічна культура викладача в контексті інформаційного суспільства. Науковий керівник: д. психол. н. Волянюк Н.Ю.
  7. Корнєва Олександра, ФБТ, кафедра промислової біотехнології. Роль відкритих освітніх Інтернет ресурсів в процесі дистанційного навчання. Науковий керівник: д. психол. н. Волянюк Н.Ю.