22.04.2016 року на кафедрі психології і педагогіки згідно з програмою Днів науки ФСП відбувся науковий семінар на тему «Психологія довіри».
З повідомленнями по темі семінару виступили:
Професор Волянюк Н.Ю., яка висвітлила проблеми співвідношення безпеки особистості та довіри.
Професор Ложкін Г.В. розглянув компоненти довіри у міжособистісному спілкуванні.
Професор Винославська О.В. охарактеризувала довіру як чинник етичних взаємовідносин в організації.
Доцент Гуцол С.Ю. розглянула довіру як екзистенціальний ресурс особистості.
Доцент Бреусенко-Кузнєцов О.А. проаналізував феномени довіри та віри в контексті проблематики психології релігії.
Доцент Кононець М.О. висвітлила феномен довіри в ментальних репрезентаціях особистості.
Викладач Москаленко О.В. доповіла про психологічний феномен само довіри.
Викладач Мейтарчан С.Ю. розглянула зв’язок довіри в організації і професійній мотивації.
Викладач Чукавина Т.Є. доповіла про зовнішній вигляд як критерій довіри до особистості.
На завершення декан ФСП доцент Мельниченко А.А. висловив власні думки з вищезазначеної проблематики і розповів про проблеми довіри, що мають місце при соціологічних дослідженнях, які проводить науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс».