поведінка 1

Cаморегуляція поведінки є інтегративною властивістю особистості, яка об’єднує в собі інтелектуальні, мотиваційні, вольові, емоційні сфери особистості. Загалом можна констатувати,  що саморегуляція – це єдність соціальних та психологічних проявів свідомості і самосвідомості особистості.

Метою психічної саморегуляції є вплив на поведінку людини, якою визначаються прояви її рухової діяльності, спрямовані на досягнення поставленої мети. Тобто поведінкою визначаються зовнішні прояви ру­хової активності людини.

Дізнатися про особливості саморегуляції власної поведінки можна тут