Вітаємо Олега Миколайовича Рибальченка та його наукового керівника Ложкіна Георгія Володимировича із блискучим захистом дисертації!

Вітаємо Олега Миколайовича Рибальченка та його наукового керівника Ложкіна Георгія Володимировича із блискучим захистом дисертації!
Колектив кафедри психології та педагогіки факультету соціології і права вітає аспіранта кафедри психології та педагогіки Олега Миколайовича Рибальченка із успішним захистом дисертації на тему «Особливості впливу загроз на психологічну безпеку особистості майбутнього фахівця технічного профілю», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія. Публічний захист відбувся ...