07.02.2024 р. на засіданні кафедри психології та педагогіки під головуванням завідувача кафедри психології та педагогіки доктора психологічних наук, професора Наталії Юріївни Волянюк відбувся попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Олега Миколайовича Рибальченка на тему «Особливості впливу загроз на психологічну безпеку особистості майбутнього фахівця технічного профілю». Тема і сама робота дисертанта викликала жваве обговорення. На захисті були присутні багато гостей, як то завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ДВНЗ «УМО» НАПН України доктор психологічних наук, професор О.В. Брюховецька, директор ГО «АППВ» доктор психологічних наук, професор Мирослава Іванівна Мушкевич, директор Ірпінського фахового коледжу НУБіП України кандидат педагогічних наук, доцент, Дмитро Андрійович Костюк, доцент кафедри психології та інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук Владислав В’ячеславович Папуша, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ДВНЗ «УМО» НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент Тетяна Володимирівна Чаусова, які взяли активну участь в обговоренні роботи. Також були заслухані науковий керівник Рибальченка Олега Миколайовича доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Георгій Володимирович Ложкін. Рецензентами від кафедри психології та педагогіки виступили кандидат психологічних наук, доцент Ірина Олександрівна Блохіна та кандидат психологічних наук, доцент Світлана Олександрівна Хілько.
В обговоренні взяли участь завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3, доктор педагогічних наук, професор І.О.Сімкова, професор кафедри психології та педагогіки, кандидат психологічних наук, професор О.В.Винославська, кандидат психологічних наук, доцент О.В.Москаленко, кандидат психологічних наук, доцент М.О. Кононець, кандидат психологічних наук, доцент О.Л.Туриніна, кандидат психологічних наук, доцент А.І. Гусєв, кандидат політичних наук З.С.Оніпко, викладач кафедри К.А.Васильченко-Деружко.
На засіданні ухвалено рішення рекомендувати дисертаційну роботу Олега Миколайовича Рибальченка «Особливості впливу загроз на психологічну безпеку особистості майбутнього фахівця технічного профілю», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 ‒ Психологія, Галузь знань 05 ‒ Соціальні та поведінкові науки, до захисту у разовій спеціалізованій вченій раді.