12.10.2021  викладач  кафедри психології і педагогіки Остапенко Сергій Володимирович прочитав для науково-педагогічних працівників та учбово-допоміжного персоналу  факультету соціології і права лекцію на тему: «Практика вирішення суперечок і конфліктів» (техніки посередництва, медиації, фасилітації).

На лекції було розкрито історичні передумови виникнення посередництва, проаналізовано теоретичні основи  посередництва, медіації та фасилітації, розкрито етапи виникнення конфліктних ситуацій та варіанти їх розвитку. Наведено практичні рекомендації  розв’язання конфліктів, запропоновано  основні техніки медіації та  фасілітації. Ознайомитись з матеріалами лекції!