З нового учбового року розпочато викладання нових навчальних дисциплін:
1. Психологія безпеки (викладає старший викладач Апішева Амінет Шабанівна на фізико-технічному інституті). Дисципліна спрямована на формування психолого-педагогічних компетенцій:
– визначати стратегії забезпечення психологічної безпеки людини в життєвому середовищі;
– виявляти та враховувати фактори ризику в техногенному, організаційному середовищі;
– досліджувати психологічні фактори виникнення небезпеки в процесі навчальної та трудової діяльності;
– аналізувати вплив соціально-психологічних факторів щодо особистісної та групової небезпеки.
2. Психологія здоров’я та здорового способу життя (викладають професор, д. психол. н. Ложкін Георгій Володимирович та доцент, к. психол. н. Блохіна Ірина Олександрівна на факультеті біомедичної інженерії). Дисципліна спрямована на формування психолого-педагогічних компетенцій:
– мати основні уявлення про здорову особистість;
– орієнтуватися в особливостях психологічного захисту зрілої особистості;
– диференціювати психологічні особливості зрілої особистості;
– визначати шляхи подовження професійного довголіття;
– користуватися прийомами збереження впевненості в ситуаціях ризику;
– аналізувати власну поведінку в ситуаціях невизначеності.
3. Чинники успішного працевлаштування за фахом (викладає доцент, к. психол. н. Гущіна Тетяна Юріївна на факультеті прикладної математики).Дисципліна спрямована на формування психолого-педагогічних компетенцій:
– аналізувати сучасний ринок праці і попит-пропозицію на вакансії за фахом;
– визначатися на ринку праці виходячи з власних інтересів і потреб;
– використовувати психологічні знання для реалізації успішного працевлаштування за фахом.
4. Педагогічна майстерність (викладає доцент, к. психол. н. Девтерова Тамара Ваганівна на фізико-технічному інституті). Дисципліна спрямована на формування психолого-педагогічних компетенцій:
– організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність;
– розрізняти і критично аналізувати основні педагогічні технології;
– управляти своїм станом та поведінкою, доцільно використовуючи невербальні засоби у спілкуванні;
– аналізувати, вирішувати педагогічні ситуації та педагогічні задачі стратегічного характеру;
– визначати стилі педагогічного спілкування, вирішувати конкретні проблеми педагогічного спілкування;
– володіти педагогічною рефлексією, навичками самооцінки;
– здійснювати самоаналіз педагогічної компетентності.
Загальний перелік дисциплін з формування психолого-педагогічних компетенцій для вибору студентів дивитись тут.

Залишити відповідь