Конференції

1999-2013 роки

Кафедрі належить ідея проведення регулярних Міжнародних науково-методичних конференцій «Проблеми викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті», що відбулися на базі НТУУ “КПІ” у 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 2013 рр. Започатковані як Всеукраїнські, конференції згодом набули статусу Міжнародних.

2013 рік

В НТУУ “КПІ” започатковано Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток соціальної відповідальності студентів у просторі вищої технічної освіти», яка відбулася 18-19 жовтні 2013 р.

2011 рік

Сьома міжнародна науково-методична конференція «Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: соціально відповідальний вимір» відбулася 13-14 жовтня 2011 р.

2009 рік

Шоста міжнародна науково-методична конференція «Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи» відбулася 13-14 жовтня 2009 р.

2007 рік

Інформація про П’яту міжнародну науково-методичну конференцію “Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи”, що відбулася 25-26 жовтня 2007 р., розміщена на сайті.

2005 рік

Кафедрою підготовлено та проведено Четверту міжнародну науково-методичну конференцію «Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи» спільно із кафедрою ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» НТУУ «КПІ». Представництво на конференції 2005 р.: 5 країн (Китай, Польща, Словаччина, США, Україна), 22 міста України, 162 учасники, 41 ВНЗ України, 3 зарубіжні ВНЗ, 5 наукових установ і 3 наукових центри України.

Науково-методичні семінари

2016 рік

На кафедрі пройшов науково-методичний семінар з проблем психології довіри. Виступаючі висвітлили проблеми співвідношення безпеки особистості та довіри, розглянули компоненти довіри у міжособистісному спілкуванні, проаналізували феномени довіри та віри. Семінар відбувся у квітні 2016 р.

2015 рік

Відбувся черговий науково-методичний семінар з проблем психології безпеки, де розглядалися актуальні питання безпеки особистості в освітньому просторі. Виступаючі зосередили свої інтереси на деформації системи норм безпеки особистості, на еволюції поглядів стосовно безпеки особистості, а також забезпеченні інформаційно-психологічної та економічної безпеки особистості. Семінар відбувся 24 квітня 2015 р.

2014 рік

Викладачами кафедри проведено науково-методичний семінар з проблематики психології лідерства, а саме розглядалися наступні питанні: лідерство та харизма; лідерство та самоактуалізація особистості; лідерство в освіті та менеджменті; лідерство в інженерній діяльності тощо. Семінар відбувся 12 березня 2014 р.