breusenko

Доцент кафедри психології і педагогіки.
Доктор психологічних наук.
Дисципліни, що викладає:
“Психологія”, “Загальна психологія”, “Юридична психологія”, «Педагогіка вищої школи».
Наукові інтереси:
Психологія особистості, історія психології, казкотерапіія, арт-терапія, психологія міфу. Автор понад 130 публікацій.

Сторінка викладача

Наукова діяльність

Публікації
Навчально-методичні праці
Навчальні посібники
Доповіді на конференціях
Тренінги та майстер-класи
Виставки