Програма вступного іспиту до аспірантури
Галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”
Спеціальність 053 “Психологія”

 

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури
Галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”
Спеціальність 053 “Психологія”

 Освітня програма