Тема дисертаційного дослідження аспіранта 1-го року навчання Рибальченка Олега Миколайовича “Індивідуальні особливості категоризації загроз психологічної безпеки особистості майбутніх фахівців технічного профілю”. Науковий керівник д. психол. н., проф. Г.В.Ложкін.

Тема дисертаційного дослідження аспірантки 1-го року навчання Байдиченко Надії Володимирівни “Психологічні умови розвитку субʼєктності як фактору психологічної сепарації студентів”. Науковий керівник д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк.

Тема дисертаційного дослідження аспіранта 2-го року навчання Бортуна Богдана Олександровича «Психологічні умови розвитку конструктивної  конфліктності у   студентів закладів вищої технічної освіти». Науковий керівник д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк.

Тема дисертаційного дослідження аспірантки 2-го року навчання Васильченко-Деружко Катерини Анатоліївни «Особистісні ресурси психологічного благополуччя студентів закладів вищої освіти».  Науковий керівник д. психол. н., проф. Г.В.Ложкін.

Тема дисертаційного дослідження аспіранта 3-го року навчання Андрійцева Б.В.: “Психологічні механізми актуалізації творчого потенціалу особистості майбутнього фахівця технічного профілю”. Науковий керівник д. психол. н., проф. Г.В.Ложкін.

Тема дисертаційного дослідження випускниці 2020 року навчання Боковець О.І. : “Психологічні умови розвитку інноваційного потенціалу студентів вищого технічного навчального закладу”. Науковий керівник д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк.

Аспіранти та здобувачі кафедри можуть обрати такі теми дисертаційних досліджень:

  1. Тригери актуалізації творчого потенціалу особистості (науковий керівник  д. психол. н., проф. Г.В.Ложкін).
  2. Психологічна безпека майбутнього фахівця технічного профілю (науковий керівник д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк).
  3. Психологічні регулятори (фактори) суб’єктивного неблагополуччя (науковий керівник д. психол. н., проф. Г.В.Ложкін).
  4. Психологічні умови розвитку лідерського потенціалу майбутнього фахівця технічного профілю (науковий керівник д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк).
  5. Предиктори інформаційно-психологічної невразливості особистості майбутнього фахівця технічного профілю (науковий керівник д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк).
  6. Формування управлінських якостей у майбутніх менеджерів (науковий керівник д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк).
  7. Психологічні умови формування суб’єкта економічних відносин (науковий керівник канд. психол. н., доц. М.О.Кононець).
  8. Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери особистості (науковий керівник канд. психол. н., ст.викл.  О.В.Москаленко).
  9. Розвиток комунікативної сфери особистості (науковий керівник канд. психол. н., ст.викл.  О.В.Москаленко)