Тема дисертаційного дослідження аспірантки 2-го року навчання Боковець О.І. : “Психологічні умови розвитку інноваційного потенціалу студентів вищого технічного навчального закладу”. Науковий керівник д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк.

Аспіранти та здобувачі кафедри можуть обрати такі теми дисертаційних досліджень:

  1. Тригери актуалізації творчого потенціалу особистості (науковий керівник  д. психол. н., проф. Г.В.Ложкін).
  2. Психологічна безпека майбутнього фахівця технічного профілю (науковий керівник д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк).
  3. Психологічні регулятори (фактори) суб’єктивного неблагополуччя (науковий керівник д. психол. н., проф. Г.В.Ложкін).
  4. Психологічні умови розвитку лідерського потенціалу майбутнього фахівця технічного профілю (науковий керівник д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк).
  5. Предикатори інформаційно-психологічної невразливості особистості майбутнього фахівця технічного профілю (науковий керівник д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк).
  6. Формування управлінських якостей у майбутніх менеджерів (науковий керівник д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк).
  7. Становлення ціннісно-смислової сфери особистості (науковий керівник д. психол. н., доц. О.А. Бреусенко-Кузнєцов).
  8. Феноменологія внутрішньоособистісного конфлікту (науковий керівник д. психол. н., доц. О.А. Бреусенко-Кузнєцов).
  9. Психологічні умови формування суб’єкта економічних відносин (науковий керівник канд. психол. н., доц. М.О.Кононець).